ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์กับมาตรฐานการให้บริการ โดย ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล พูดถึงหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการใน 6 ด้าน โดยต้องเคารพตัวเอง วิชาชีพ ผู้อื่น สังคม และ โลก

Picture2
เอกสารการประชุมเพิ่มเติม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial