วัตถุประสงค์และพันธกิจ

259281

พัฒนา

พัฒนาหลักสูตรและจัดหลักสูตรฝึกอบรม

สนับสนุน

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและการแบ่งปันความรู้

ส่งเสริม

ส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial