เกี่ยวกับอะไร

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมที่ศูนย์ ATCSW คิดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามที่ผู้เรียนต้องการ 

 

ความรู้ทางด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมสงเคราะห์ Coaching การสร้าง Teamwork การให้คำปรึกษา

ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคม

เพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

ความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนดลยีและการสื่อสาร เพื่อเป็นตัวกลางสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial