เกี่ยวกับอะไร

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ให้ความรู้แนวคิดทฤษฎีงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในระดับสากล เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดระเบียบโลกใหม่ ความมั่นคงรูปแบบใหม่  ความปรกติใหม่

ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ความรู้ด้านนโยบายสังคม
ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial