เกี่ยวกับอะไร

หลักสูตรการคุ้มครองเด็กในบริบทการเคลื่อนย้ายถิ่น          (The Protection of Children in the context of migration) ให้ความรู้ถึงสถานการณ์ของผู้อพยพในภูมิภาคอาเซียน การดูแลเด็ก การวางระบบ แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างการจัดการการย้ายถิ่นฐานของเด็ก

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial