ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นตามลำดับ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน โดย รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จะให้ความรู้และแนวทางต่าง ๆ ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 เช่น มาตรการในการควบคุมโควิด การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ Home Isolation 

Picture2
เอกสารการประชุมเพิ่มเติม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial