รายงานการปฏิบัติงาน เดือน เมษายน – พฤษภาคม แสดงถึงก้าวถัดไปของศูนย์ฯ ในการขยายการดำเนินงานผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ วางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมสามารถปฏิบัติงานท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด Full text
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial