สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ             ตั้งอยู่ ณ เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสวัสดิการสังคมภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18

Choose from a wide variety of cars in all sizes, our cars  are also available for a daily or weekend rental plan.

We offer the cheapest international and domestic ticket prices, which you can book online or after ariving.

From the most known hotels to the hippest AirBNB apartments, you’ll find out the best place to stay.

The clubs, the bars, the live shows. There is so much to do in Tel Aviv, and so little time to do it.

Enjoy the finest cuizine Israel has to offer, from local Israeli street food to the top chef menus.  

If it’s fun you’re after, it’s fun you are going to get. Explore the TA music scene & find out what it’s all about.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial