เกี่ยวกับเรา

ที่มา

ประเทศไทยและอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN TRAINING FOR SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE)" เป็นสถานที่ฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าว มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อาเซียนมีการบริการในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

" เป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม "

 Pablo Picasso

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial