โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เชิงบูรณาการในภาวะวิกฤต (COVId-19)”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้สามารถปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial